Тарых инсаны: Өмүрүн гезитке арнаган Жумагүл Керимбекова өткөн күндү эскерди

×